Friday, June 10, 2016

Surah AlBaqarah 1~7Juz:1, Surah:2, Ayat 1~7:

Ringkasan tafsir;
Ada dua golongan;
1~5: Beriman (takwa),ialah takut kepada Allah, percaya alam ghaib, mengerjakan sembahayang, percaya kepada kitab, percaya hari kiamat  dan membelanjakan sebahagian rezeki (zakat, nafkah anak isteri, derma, sedekah).
6~7:  Kufur (ingkar), ialah tidak beriman kepaa Allah, dicap dan dituutp hati, mata dan pendengaran mereka hingga kehari pembalasan. 


Sumber: 
Al-Baqarah, Ayat 1~10
[GS]
https://sites.google.com/site/p74lumut/4/1
 


[Previous] [Next

No comments:

Post a Comment